AT5030B X ray baggage scanner for mail, small parcels, briefcase

AT5030B X ray baggage scanner for mail, small parcels, briefcase
Chia sẻ
Call
  • Chi tiết
AT5030B X ray baggage scanner for mail, small parcels, briefcase

AT5030B X ray baggage scanner 

Tunnel size: 503mm (W)*303mm(H)

Scan handbag up to 50cm wide, 30cm high.

Most compact X ray device for mail, small parcels, briefcase

Excellent penetration 43mm steel typical.

Great resolution at 40AWG.

Suitable for use at shopping mall, government meeting, etc

Phần mềm quản lý cơ sở bức xạ

Phần mềm quản lý cơ sở bức xạ

Phần mềm quản lý cơ sở bức xạ

Đọc thêm »

Giúp doanh nghiệp startup xuất hiện trên internet và quản trị với chi phí thấp, phù hợp, hiệu quả

Giúp doanh nghiệp startup xuất hiện trên internet và quản trị với chi phí thấp, phù hợp, hiệu quả

Giúp doanh nghiệp startup xuất hiện trên internet và quản trị với chi phí thấp, phù hợp, hiệu quả

Đọc thêm »

Cung cấp giầy nam đẹp, đi rất nhẹ và êm, cảm giác thoải mái và rất thích, giá cực sốc

Cung cấp giầy nam đẹp, đi rất nhẹ và êm, cảm giác thoải mái và rất thích, giá cực sốc

Cung cấp giầy nam đẹp, đi rất nhẹ và êm, cảm giác thoải mái và rất thích, giá cực sốc

Đọc thêm »